Jak působí Viagra v kombinaci s alkoholem

Dny čtení: 4 min.

Muži se často ptaj, jak je to Viagra v kombinaci s alkoholem, dovoluje-li se kombinace přpravků k lčbě impotence jako Levitra, Cialis nebo Viagra a alkohol.

Skutečnost, že alkohol m negativn činky jak na žensk, tak na mužsk organismus, je dobře znm. My ale dnes mluvme o jinm. Mnoho mužů se zamlej na tm, zda je možn kombinovat Viagra a alkohol a jak mohou bt nsledky.

Užvn lků na erekci v kombinaci s alkoholem může vst k nejrůznějm nsledkům. Abychom mohli pochopit jak působ Viagra a alkoholick npoje, pojďme se stručně podvat na mechanismus působen alkoholu a Viagry odděleně.

Viagra, Kamagra (sildenafil), Levitra (vardenafil), Cialis (tadalafil) selektivn kompetitivn inhibitory PDE5. Molekuly těchto lků maj podobnou strukturu s molekulou cGMP, avak jejich činek spočv v blokovn působen enzymu PDE5. Z hlediska farmakochemie dokonce I mal rozdly v molekulrn struktuře mohou vst k zřetelnm rozdlům v jejich čincch. Pozoruhodnm přkladem podobnosti ve struktuře a rozdlech ve vlastnostech jsou molekuly testosteronu a estradiolu

Pokud jde o alkohol, skld se hlavně z ethanolu, kter m negativn vliv na lidsk nervov systm. Dalm důležitm faktorem je skutečnost, že alkohol m velmi negativn vliv na mužskou erekci.

Z toho vyplv otzka: zda-li m cenu brt Viagru na zlepen erekce, aby pak zhorovat svoji erekci užvnm alkoholu? To je zroveň hlavn odpověď na otzku zda je možn kombinovat Viagra a alkohol.

Nejen, že v přpadě konzumace alkoholickch npojů zzračn pilulka bude fungovat mně činn, ale tak to m negativn vliv na zdrav. To může vst k velmi neždoucm činkům až k rozvoji kardiovaskulrnch onemocněn. Než začnete současně podvat Viagra a alkohol, nezapomnejte na na to, že tento lk je určen ke zlepen kvality sexulnho života.

Viagra a alkohol

Z hlediska chemickho činn ltka Viagry (sildenafil cena) neinteraguje s alkoholem. Nicmně životn zkuenosti prokzaly, že v důsledku nadměrnho množstv alkoholu v krvi (u každho jedince se to li a zvis na tělesn hmotnosti a rychlosti metabolismu) může dojt k potžm s erekc.

Užvat Viagru (sildenafil) s alkoholem je možn, ale riskujete přetvořit svtek na nočn můru. Proč? Alkohol zvyuje zatžen srdce, počet kontrakc srdečnho svalu, zvyuje se srdečn prce. Viagra m tak vliv na srdce, zvyuje počet kontrakc. Viagra v kombinaci s alkoholem představuje dvoj ztěž na srdce. Zvyuje se tlak, vyskytuje se bolest hlavy, pocit tže v hlavě, zarudnut v obličeji.

Kromě toho alkohol může zvyovat neždouc činky Viagry. Mezi nimi jsou zvratě, bolesti hlavy, dyspepsie, zčervenn obličeje, bolesti svalů, průjem. Podobn vedlej činky se objevuj při zneužvn alkoholu. To je důvod, proč pit alkoholu zvyuje anci vskytu vedlejch činků při užvn přpravků na erekci.

Nadměrn konzumace alkoholu spolu s Viagrou je rizikov kombinace. Na druhou stranu to neznamen, že si nemůžete dopřt jednu až dvě sklenky dobrho vna (nebo jin alkoholick npoj, ale nen tak siln a v rozumnm množstv) před užvnm Viagry. Ale brt pilulku, když je vypito hodně alkoholu, je nebezpečně.

Co kdyby Viagra nezabrala?

Pokud jste užil Viagru s alkoholem, ale lk nezabral, to nen důvod k pochybnostem o činnosti přpravku. Konzultujte svho lkaře a přečtěte si pozorně jak se použv Viagra a dvkovn. Jinmi slovy m smysl zkusit jetě jednou, ale bez pit alkoholu.

Možn potřebujete užit Viagru třikrt nebo čtyřikrt, než začne pracovat maximlně pro Vs. Možn potřebujete změnit dvkovn. Maximln denn dvka Viagry je 100mg. Je dokzno, že Viagra zabr u 4 z 5 mužů s erektiln dysfunkc. Předevm, ujistěte se, že činnost/nečinnost přpravku nebyla ovlivněna alkoholem. To je jedin způsob, jak můžete zskat objektivn informace o tom, zabr-li vm Viagra.

Pokud vm Viagra nezabr, poraďte se s lkařem. Vždy dodržujte pokyny Vaeho lkaře nebo pokyny uveden v přbalov informaci.

Zvěrem. Jestliže konzumujete alkohol v t "zdrav" mře, zcela můžete zkombinovat s Viagrou, přesto důrazně doporučujeme vyhnout se alkoholu. To je jedin způsob, jak zachovat potenci a uspokojiv zdravotn stav.

Co se tče zkuenost těch, kdo užval Viagru s alkoholem, jsou nejrůzněj. V některch diskusch přečtete, že kombinace tohoto lku a alkoholu vedlo k negativnm důsledkům (siln neždouc činky). S největ pravděpodobnost tyto zkuenosti ukazuj na vysok množstv zkonzumovanho alkoholu. Na zkladě ve uvedenho můžeme řci, že každ muž se samosttně rozhoduje, zda bude kombinovat nejznměj přpravek na potenci Viagra a alkohol

Vysln: 13.02.2020
Naposledy aktualizovno: 04.03.2020


Používáním webových stránek lekarna-cz.net souhlasíte s našimi zásadami používání souborů cookie.