Vše o Sildenafilu: Léky obsahující Sildenafil

Sildenafil je léčivý přípravek používaný muži na erektilní dysfunkci neboli impotenci. Je známější pod komerčním názvem Viagra a Kamagra.

Nejprve Sildenafil byl studován jako možný lék na vysoký tlak a anginu pectoris a prošel klinickými testy.V první fázi těchto testů bylo prokázáno, že látka má nepatrné účinky v léčbě anginy pectoris, nicméně u mužských pacientů vyvolává erekci penisu. Stal se prvním americkým orálně podávaným lékem proti erektilní dysfunkci.

Vedlejší účinky Sildenafilu

Nejčastějšími vedlejšími účinky jsou bolesti hlavy a „návaly horka“.

Obvykle jsou vedlejší účinky léku Sildenafil mírné nebo středně závažné.

Klinické výzkumy s fixní dávkou ukázaly, že výskyt některých nežádoucích účinků se zvyšuje s použitím větší dávky.

Ze strany imunitního systému zřídka bývá reakce přecitlivělosti (včetně kožní vyrážky) a alergické reakce.

Ze strany metabolismu zřídka bývá pocit žízně, otok, nekompenzovaný diabetes mellitus, hyperglykémie, hypoglykémie, hypernatremie.

Bývají poruchy zraku: často - rozmazané vidění, zřídka - bolest oka, fotofobie, fotopsie, chromatopsie, zarudnutí očí, konjunktivitida, katarakta, otoky očních víček a přilehlých tkání, pocit sucha v očích, překrvení spojivek, podráždění očních sliznic, nepříjemné pocity v očích.

Ve vzácných případech se při poregistračním užívání všech inhibitorů PDE5, včetně sildenafilu, hlášená nearteritická přední ischemická neuropatie zrakového nervu. To je vzácné onemocnění a příčina snížení nebo ztráty zraku. Většina těchto pacientů měla rizikové faktory, zejména snížený poměr pohárku a optické ploténky, věk nad 50 let, diabetes mellitus, hypertenzi, onemocnění koronárních tepen, hyperlipidemii a kouřili.

Také bývá zvonění v uších a bolest v uších.

Na centrální nervový systém má Sildenafil následující účinky:

 • velmi často bolest hlavy,
 • často závratě,
 • zřídka ospalost,
 • migrénu,
 • ataxie,
 • neuralgie,
 • neuropatie,
 • parestézie,
 • třes,
 • vertigo,
 • příznaky deprese,
 • nespavost,
 • neobvyklé sny,
 • zvýšené reflexy,
 • hypoestézie.

Ze strany kardiovaskulárního systému: zřídka tachykardie, palpitace, snížení nebo zvýšení krevního tlaku, zvýšená srdeční frekvence, nestabilní angina pectoris, infarkt myokardu, cerebrální trombóza, srdeční zástava, srdeční selhání, abnormální hodnoty EKG, kardiomyopatie.

Ze strany dýchacího systému často je ucpaný nos, zřídka jsou příznaky jako rinitida, astma, dušnost, laryngitida, faryngitida, sinusitida, bronchitida, zvýšený kašel, suchost nosní sliznice, otok nosní sliznice.

Na trávicí systém má často účinek jako pocit nevolnosti a dyspepsie, zřídka refluxní chorobu, zvracení, bolest břicha, pocit sucha v ústech, glositida, gingivitida, kolitida, dysfagie, gastritida, gastroenteritida, ezofagitida, afty, abnormální jaterní testy, krvácení z konečníku.

Z močového systému: zřídka cystitida, inkontinence moči a hematurie.

Sildenafil může mít zřídka vliv na reprodukční systém, jako třeba zvýšení mléčných žláz, zhoršená ejakulace, otoky genitálií, anorgasmie, hematospermie, poškození tkání penisu, prodloužená erekc, krvácení z penisu.

Dermatologické vedlejší účinky jsou: zřídka - kožní vyrážka, kopřivka, herpes simplex, pruritus, zvýšené pocení, ulcerace kůže, kontaktní dermatitida.

Ostatní nežádoucí účinky jsou: pocit horka, otok obličeje, fotosenzitivní reakce, šok, astenie, únava, bolest různé lokalizace, zimnice, náhodné pálení, bolest na hrudi, náhodná poranění, podrážděnost.

Při použití léku Sildenafil v dávkách překračujících doporučené nežádoucí účinky byly podobné jako výše uvedené, ale obvykle se vyskytovaly častěji.

Dávkování Sildenafilu

Lék se užívá perorálně. Doporučená dávka pro většinu dospělých pacientů je 50 mg a přibližně 1 hodinu před sexuální aktivitou.

Na základě účinnosti a snášenlivosti lze dávku zvýšit na 100 mg nebo snížit na 25 mg. Maximální doporučená dávka je 100 mg. Maximální doporučená frekvence použití je 1x denně.

Protože je vylučování sildenafilu u pacientů s poškozením jater narušeno, měla by být dávka přípravku Sildenafil snížena na 25 mg.

Úprava dávky přípravku Sildenafil u starších pacientů není nutná.

Při kombinaci s ritonavirem by maximální jednotlivá dávka Sildenafilu neměla překročit 25 mg a frekvence použití by neměla překročit jednou za 48 hodin.

Při kombinaci s inhibitory izoenzymu cytochromu CYP3A4 (erythromycin, saquinavir, ketokonazol, itrakonazol) by měla být počáteční dávka přípravku Sildenafil 25 mg.

Nástup účinku Sildenafil

Farmakokinetika sildenafilu v doporučeném rozmezí dávek je lineární.

Sildenafil se po perorálním podání rychle vstřebává. Absolutní biologická dostupnost je v průměru asi 40 % (v rozmezí od 25 % až do 63 %). In vitro sildenafil v koncentraci přibližně 1,7 ng/ml inhibuje aktivitu lidské PDE5 o 50 %.

Po jednorázové dávce sildenafilu v dávce 100 mg je průměrná Cmax volného sildenafilu v krevní plazmě mužů asi 18 ng/ml.

Cmax při perorálním podání sildenafilu na lačno je dosaženo v průměru za 60 minut.

Sildenafil je primárně metabolizován v játrech izoenzymem cytochromu CYP3A4 (hlavní cesta) a izoenzymem cytochromu CYP2C9 (vedlejší cesta). Hlavní cirkulující aktivní metabolit, který je výsledkem N-demethylace sildenafilu, podléhá dalšímu metabolismu. Selektivita tohoto metabolitu pro PDE je srovnatelná se sildenafilem a jeho aktivita pro PDE5 in vitro je asi 50 % aktivity sildenafilu. Koncentrace metabolitu v krevní plazmě zdravých dobrovolníků byla asi 40 % koncentrace sildenafilu. N-demethyl metabolit podléhá dalšímu metabolismu.

Celková clearance sildenafilu je 41 l/h a konečná T1/2 je 3-5 hod. Po perorálním podání, stejně jako po intravenózním podání, je sildenafil vylučován jako metabolity především střevy (asi 80 % perorální dávka) a v menší míře ledvinami (asi 13 % perorální dávky).

Mechanismus účinku Sildenafilu

Sildenafil je silný selektivní inhibitor fosfodiesterázy typu 5 (PDE5) specifické pro cykloguanosinmonofosfát (cGMP).

Implementace fyziologického mechanismu erekce je spojena s uvolňováním oxidu dusnatého (NO) v kavernózním těle během sexuální stimulace. To následně vede ke zvýšení hladiny cGMP, následné relaxaci tkáně hladkého svalstva kavernózního tělesa a zvýšení průtoku krve.

Sildenafil nemá přímý relaxační účinek na izolované lidské corpus cavernosum, ale zesiluje účinek oxidu dusnatého (NO) prostřednictvím inhibice PDE5, která je zodpovědná za rozklad cGMP.

Předpokladem účinnosti sildenafilu je sexuální stimulace.

Užívání sildenafilu v dávkách do 100 mg nevedlo u zdravých dobrovolníků ke klinicky významným změnám na EKG. Výraznější, ale i přechodný vliv na krevní tlak byl zaznamenán u pacientů užívajících nitráty.

Ve studii hemodynamického účinku sildenafilu v jedné dávce 100 mg u 14 pacientů se závažným onemocněním věnčitých tepen (více než 70 % pacientů mělo stenózu alespoň jedné věnčité tepny) se systolický a diastolický tlak v klidu snížil o 7 % a 6 %, v uvedeném pořadí a plicní systolický tlak se snížil o 9 %. Sildenafil neovlivnil srdeční výdej a nezhoršil průtok krve ve stenotických koronárních tepnách a také vedl ke zvýšení (přibližně 13 %) adenosinem indukovaného koronárního průtoku ve stenotických i intaktních koronárních tepnách.

V randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii 144 pacientů s erektilní dysfunkcí a stabilní anginou pectoris, kteří užívali antianginózní léky (kromě nitrátů), provádělo fyzické cvičení, dokud se závažnost symptomů anginy pectoris nezlepšila. Délka cvičení byla významně delší u pacientů užívajících sildenafil v jedné dávce 100 mg ve srovnání s pacienty užívající placebo.

Účinnost a bezpečnost sildenafilu byla hodnocena ve 21 randomizovaných, dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studiích trvajících až 6 měsíců u 3000 pacientů ve věku 19 až 87 let s erektilní dysfunkcí různé etiologie. Účinnost léku byla hodnocena globálně pomocí erekčního deníku, mezinárodního indexu erektilní funkce a partnerského průzkumu.

Účinnost sildenafilu, definovaná jako schopnost dosáhnout a udržet erekci dostatečnou pro uspokojivý styk, byla prokázána ve všech provedených studiích a byla potvrzena dlouhodobými studiemi trvajícími 1 rok. Analýza mezinárodního indexu erektilní funkce ukázala, že léčba sildenafilem kromě zlepšení erekce také zvýšila kvalitu orgasmu, umožnila dosáhnout spokojenosti ze pohlavního styku a celkové spokojenosti.

Podle shromážděných údajů bylo mezi pacienty, kteří hlásili zlepšení erekce během léčby sildenafilem, 59 % pacientů s diabetem, 43 % pacientů podstupujících radikální prostatektomii a 83 % pacientů s poraněním míchy.

Sildenafil a alkohol

Při interakci sildenafilu s alkoholem se nevyvinou žádné nebezpečné nežádoucí reakce. Každopádně se během léčby Sildenafilem doporučuje omezit konzumaci alkoholu, aby nedošlo ke zvýšené zátěži srdce, cév, jater a ledvin.

V případě nekompatibility přestaňte pít alkohol a následující 4 hodiny pijte více vody.

Pokud byl lék užíván jako terapie, alkohol je kontraindikován pro použití od 3 dnů do 1 měsíce.

Zdroje

https://www.nhs.uk/medicines/sildenafil-viagra/

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/sildenafil-actavis-epar-product-information_cs.pdf

https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2009/11/10.pdf


Používáním webových stránek lekarna-cz.net souhlasíte s našimi zásadami používání souborů cookie.